Mutant: År Noll – Den Grå Döden

Publisher: Free League PublishingDörren till laboratoriet gled igen och stängdes med ett pysande ljud. Striden var över och den kortvuxne mannen torkade bort en fläck grönaktig vätska från ansiktet. Skenet från de uråldriga lysremsorna i taket flackade och kastade ett blekt ljus över de fallna gestalterna på golvet framför honom. Mannens två medhjälpare – den ena väldig och mekanisk, den andra skugglik – inväntade nya instruktioner.
”Då var det avklarat”, sade den kortvuxne.
”Vi har ingen tid att förspilla. Det är dags att sätta vår plan i verket. Snart kommer hela Zonen att ligga för våra fötter.”
Den grå döden är en klassisk äventyrskampanj till rollspelet Mutants första utgåva på 1980-talet. Denna nya och helt omskrivna version av Den grå döden är en hyllning till de gamla äventyren och samtidigt en modern kampanjmodul till Mutant: År Noll och dess expansioner. Den grå döden knyter samman berättelserna i År Noll, Genlab Alfa, Maskinarium och Elysium. Mutanter, djur, robotar och människor måste lägga sina skillnader åt sidan och enas mot ett nytt gemensamt hot i världen efter undergången.Price: $12.71
Go to Source

Mutant: År Noll – Den Grå Döden

Other Suppliments

Kingmaker - Tuskwater

Kingmaker – Tuskwater

Publisher: Paizo KINGMAKER – TUSKWATER A guide to the Tuskwater region for the Kingmaker Adventure Path (2nd Edition includes) – Revised and expanded encounter list –

Read More »

Kingmaker – Tuskwater

Publisher: Paizo KINGMAKER – TUSKWATER A guide to the Tuskwater region for the Kingmaker Adventure Path (2nd Edition includes) – Revised and expanded encounter list –

Read More »